Zorg over toekomst cassatieadvocatuur

24 maart 2016

Het hele artikel op Mr. Online

"Er zijn op dit moment genoeg cassatieadvocaten, maar het is de vraag of mensen met een toevoeging in de toekomst ook nog in cassatie kunnen gaan. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie Civiele Cassatie van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
De vergoeding voor de cassatieadvocaat binnen de gefinancierde rechtsbijstand is een schijntje in vergelijking het werk dat hij eraan moet besteden, zo stelt de commissie. De NOvA  gaat daarom bij de regering aandringen op een betere vergoeding voor cassatie bij toevoegingen."

Veel belangrijker is het waarborgen van de kwaliteit van het werk van de A.G.'s. De advocaat van mijn echtgenoot en mij had vanwege een erbarmelijk arrest van het gerechtshof te Arnhem liefst 23 middelen voorgesteld. Daar wist de bewuste A.G. wel raad mee. In een soort schotschrift vol met beledigingen werden mijn echtgenoot en ik niet ontvankelijk verklaard, dit ingevolge artikel 80a RO. Ik merk op, dat ik er overigens van overtuigd ben, dat er aan dat broddelwerk geen A.G. te pas is gekomen, maar de "conclusie" is opgesteld door een wetenschappelijk bureau medewerker, die simpelweg geen zin had zich in de zaak te verdiepen dan wel volstrekt ondeskundig was dan wel partijdig was.
Mijn ervaring is ook, dat cassatieadvocaten vaak niets van de hen voorgelegde materie snappen en dan maar negatief adviseren, waarbij hun advies veelal doorspekt is met onzinnigheden. T.z.t. zullen een paar van die adviezen voorzien van commentaar op deze website te vinden zijn.

'Uitspraken Wilders over rechtspraak onwaardig en gevaarlijk'

30 oktober 2015

Het hele artikel op Nu.nl

De Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) noemt het gevaarlijk dat Geert Wilders de rechtspraak in twijfel trekt.
De vakvereniging van officieren van justitie en rechters reageert hiermee op uitlatingen van de PVV-voorman over zijn rechtszaak.

Met zijn uitspraken trekt Wilders echter "wederom ongefundeerd de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel", stelt de NVvR in een verklaring op de website. Voorzitter Rosa Jansen vindt dat deze uitspraken "een Kamerlid niet passen". Zij noemt het zelfs "gevaarlijk" als een volksvertegenwoordiger op deze manier de rechtspraak in twijfel trekt.
"In een democratische rechtstaat heb je niet alleen politici, maar ook de uitvoerende en rechtelijke macht", legt ze uit. "Je hebt elkaar nodig om balans te bewaren tussen de verschillende machten. Ontstaat er disbalans, dan ontstaat chaos. Juist leden van de drie staatsmachten moeten daarvan doordrongen zijn."

Jansen beklemtoont dat "de rechtspraak niet alleen onafhankelijk is als de betrokkene gelijk krijgt. Wellicht denkt Wilders zo de opinie te kunnen beïnvloeden. Maar de rechtspraak baseert zich gelukkig louter op feiten, wetten en regelgeving."

Commentaar:
Naar aanleiding van dit artikel hebben wij een brief geschreven aan mw. Rosa Jansen, voorzitter van de NVvR, welke als volgt begint:

In een artikel d.d. 29 oktober jl., getiteld 'Uitspraken Wilders over rechtspraak onwaardig en gevaarlijk' las ik, dat u als NVvR voorzitter het dus gevaarlijk vindt, dat Geert Wilders ongefundeerd de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel trekt. Tevens stelt u daarbij, dat de rechtspraak zich gelukkig baseert op feiten, wetten en regelgeving.

Wellicht, dat u daarvan oprecht overtuigd bent. Mijn man en ik en onze zoon Raymond denken daar echter geheel anders over, hetgeen geen verbazing zal wekken na geconfronteerd te zijn met meer dan twintig erbarmelijke vonnissen en arresten. In een in 2003 begonnen huurconflict met een grote vastgoed maatschappij en waaruit ook vele gelieerde rechtszaken zijn voortgevloeid, is werkelijk al het denkbare misgegaan, waarbij niet alleen advocaten hebben gelogen en bedrogen, maar vooral magistraten er blijk van hebben gegeven hun werk met een korreltje zout te nemen dan wel zich er met jantje van Leiden vanaf te maken. Er was veelal geen sprake van de door de politiek en de rechters zelf uitgedragen hoge standaarden inzake Onafhankelijkheid, Integriteit, Deskundigheid en Onpartijdigheid. Ook maakten meerdere rechters zich schuldig aan schendingen van de Partijautonomie.

De hele brief aan mw. Rosa Jansen

Tuchtrechter schrapt omstreden advocaat Enait

23 mei 2015

Het hele artikel in de Volkskrant

Advocaat Mohammed Enait mag zijn vak niet meer uitoefenen. Het Hof van Discipline heeft hem van het tableau laten schrappen, wat betekent dat hij niet meer mag werken als advocaat. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde uitspraak.

De advocaat werd onder meer verweten een cliënt een excessief hoge rekening te hebben gestuurd 'voor werkzaamheden in een eenvoudige strafzaak'. In totaal zou hij in eerste instantie meer dan 12.000 euro in rekening hebben gebracht voor een dag werk. Ook zou Enait de cliënt hebben geïntimideerd om hem zover te krijgen te betalen.

Commentaar: Een goede beslissing. Wij kennen nog wel een paar dienaren van de rechtsstaat die tienduizenden euro's hebben gestolen en daarom ook uit hun beroep gezet dienen te worden, bijvoorbeeld mr. M. Laenen van DLA Piper Notarissen en mr. G.M. Kerpestein.

Lagere straf voor Bredanaar na fraude met kinderopvangtoeslag

22 mei 2015

Het hele artikel op omroepbrabant.nl

Een 35-jarige Bredanaar is vrijdag bij het Haagse gerechtshof ook in hoger beroep veroordeeld voor een forse belastingzwendel met kinderopvangtoeslag, maar hij kreeg wel een aanzienlijk lagere straf dan bij de rechtbank.
De drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, die de rechtbank had opgelegd, is nu omgezet naar één jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Daarnaast is wel een werkstraf van 240 uur en een boete van 75.000 euro opgelegd. Reden voor de lagere straf is dat het proces zich onwenselijk lang heeft voortgesleept, en omdat er is vrijgesproken op sommige onderdelen.

Een medeverdachte uit Gorinchem zou volgens justitie als eigenaar van diverse multiculturele gastouderbureaus vanaf begin 2007 in nog geen twee jaar jaar tijd miljoenen euro's aan onterechte subsidies hebben binnen gehengeld voor zijn cliënten.

Commentaar: Drie maandjes cel voor een miljoenenfraude. Het geld is allang verdwenen, die Pluk-ze procedure is een wassen neus. De grote vraag is: waarom etaleren de magistraten toch zo'n rabiate haat naar gewone burgers toe, maar worden criminelen altijd met fluwelen handschoentjes aangepakt?

Hoge rechter pleit voor openbaring standpunten van rechters

2 mei 2015

Het hele artikel in de NRC

Nederlandse rechters moeten de mogelijkheid krijgen om met naam hun minderheidsstandpunt te geven als zij in een college recht spreken en het oneens met elkaar zijn. Daarvoor pleit Peter Ingelse vandaag in NRC Handelsblad. Hij is scheidend vicepresident van het Amsterdamse gerechtshof en voorzitter van de Ondernemingskamer, een rechtbank gespecialiseerd in conflicten binnen bedrijven en organisaties.

Volgens Ingelse is het op deze manier beter mogelijk om kritische tegenspraak te organiseren. De openbaring van het minderheidsstandpunt kan daarbij een middel zijn.

“Deze prikkelt elk van de rechters tot scherpere motivering en daarmee tot scherpere besluitvorming. Dat werpt zijn schaduw vooruit en kan fouten voorkomen.”

Commentaar: Op zich natuurlijk een prima idee. Het probleem is dat de hoge piefen van justite nog steeds druk zijn met theoretische verbeteringen, terwijl de praktijk daar mijlenver van af staat. Met name in civiele zaken wordt er bij de gerechtshoven meestal in het geheel niet door drie raadheren naar een zaak gekeken, vonnisen worden in het beste geval geschreven door één rechter en meestal zelfs dat niet, maar afgedaan door een griffier. Het resultaat daarvan is te lezen bij Juridische misslagen bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Van der Steur: 'spanningsveld verschoningsrecht advocaat en opsporing fraude groeit'

29 april 2015

Het hele artikel op Advocatie.nl

De groter wordende rol die advocaten zouden spelen in forensische onderzoeken, kan het spanningsveld tussen verschoningsrecht en ‘een voortvarende opsporing’ vergroten. Dat schrijft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op vragen van Tweede Kamer-lid Jeroen Recourt (PvdA), over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken.

De minister geeft aan bekend te zijn met recente nieuwsberichten dat er steeds vaker advocaten zouden worden ingeschakeld bij grootschalige fraudeonderzoeken, maar exacte getallen hierover heeft hij niet. Ook de NOvA beschikt niet over dergelijke cijfers. “Mijn beeld is wel dat advocaten dan veelal samenwerken met accountants, fiscalisten en IT-specialisten,” geeft Van der Steur. “Denkbaar is dat bij grote complexe ondernemingen meerdere deskundigheden nodig zijn, anders dan alleen accountancy, om een gedegen oordeel te kunnen vellen of er sprake is van fraude.”

De brief van Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur

Recht op eerlijk proces hoort in Grondwet

29 december 2014

Het hele artikel op De Rechtspraak

Het recht op een eerlijk proces hoort in de Grondwet te staan, omdat dit recht een belangrijke pijler is van de democratische rechtsstaat. Echte meerwaarde krijgt de bepaling pas als het verbod op toetsing van wetten door rechters aan de Grondwet wordt afgeschaft.

Of het recht op een eerlijk proces nu in de Grondwet staat of niet, het blijft theorie. Laten de hoge dames en heren zich eens bezig houden met de praktijk. In de meeste door ons gevoerde procedures, en vele andere bij ons bekende zaken, is in de verste verte geen sprake van een eerlijk proces.

Advies grondwetswijziging recht op eerlijk proces

Tuchtrechtelijke boete voor advocaten kan oplopen tot 20.250 euro

23 december 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

De hoogte van een geldboete die de tuchtrechter een advocaat per 1 januari 2015 kan opleggen, bedraagt maximaal 20.250 euro. Ook zijn lokale dekens bij het ingaan van de nieuwe Advocatenwet gemachtigd om in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) een – bestuurlijke - boete uit te delen, tot 8.100 euro. Verder kunnen dekens straks een last onder dwangsom opleggen.

Daar blijft het niet bij: ‘naming and shaming’ wordt per 1 januari meer gemeengoed in het tuchtrecht. Onherroepelijke schorsingen en schrappingen van het tableau worden voor een periode van tien jaar met naam en toenaam actief en openbaar gepubliceerd. Dit houdt in dat op de website van de Orde bij details van individuele advocaten eventuele schorsingen of schrappingen worden vertoond. Andere tuchtrechtelijke beslissingen blijven geanonimiseerd.

Advocatenwet 2015