Meindert Stelling tegen misdadige rechtspraak

2 juni 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Ik vind dat het zeker moet kunnen om een gerechtelijke uitspraak misdadig te noemen. Een opzettelijk foutieve uitspraak, waarvan wij vele voorbeelden op de website hebben geplaatst (en er zullen er nog vele volgen), kan mensen compleet ten gronde richten en hun leven volledig verwoesten. Ieder weldenkend mens zal het er mee eens zijn, dat een dergelijke rechter een misdrijf heeft begaan en dat er bovendien sprake is van valsheid in geschrifte.

Advocatenorde maak je borst maar nat, want ook wij zullen net als mr. Stelling, op onze eigen wijze, er alles aan doen om die uitwassen te bestrijden en te bereiken dat rechters weer rechtspreken.

Help! de rechter is een vrouw

28 mei 2014

Het hele artikel in de NRC

Man of vrouw, de kwaliteit van de meeste vonnissen en arresten is schrikbarend laag. Op deze site staan vele voorbeelden waarbij de juridische misslagen en wetsschendingen niet op twee handen te tellen zijn. Bij de Hoge Raad is het niveau overigens al net zo bedroevend, en die organisatie wordt nog gedomineerd door mannen.

Rechter wil liegen bestraffen

17 mei 2014

Het hele artikel in het Nederlands Dagblad

Het lijkt ons veel meer effect te hebben om te beginnen met liegende en bedriegende advocaten tot de orde te roepen en te bestraffen, hetgeen dus nooit of zelden gebeurt. Zie daartoe onze verslagen betreffende de werkwijze van de Raad van Discipline en het Hof van Discipline in de door ons aangedragen zaken. De voorzitter en de leden van de Raad en het Hof houden de betreffende advocaten zelfs de hand boven het hoofd, waarbij zijzelf ook niet schromen een leugentje hier en daar toe te voegen dan wel de zaken ten gunste van de te beoordelen advocaat te verdraaien.
En meneer Korver, goede rechters zullen inderdaad wel in staat zijn om gaten te schieten in gelogen verhalen, maar onze ervaring is (dit althans ter zake de civiele rechtspraak), dat er veel slechte rechters zijn, die niet alleen geen gaten schieten maar zelfs eigener beweging een onvoorstelbare puinhoop van een hen voorgelegde zaak weten te maken, waarbij wets- en procedurele schendingen en verkrachting van feiten als een rode draad door hun beslissingen heen lopen.

Onmiddellijke schorsing dreigt voor advocaat Meindert Stelling

7 mei 2014

Het hele artikel op Advocatie.nl

Mijn reactie: Het mag zo zijn, dat een advocaat vanwege zijn plicht (dit via gedragscodes) om eerbied te hebben voor de rechterlijke macht daarom geen beschuldigingen mag uiten over bedrog en een gebrek aan integriteit van een wrakingskamer, maar de realiteit is gelukkig, dat die beperking niet van toepassing is op burgers.
De advocaat van mijn zoon R.T.B. Hofs heeft op 11 januari 2010 bij het gerechtshof te Arnhem een Verzoekschrift tot wraking ingediend tegen de raadsheren J.P. Fokker, I.A. Katz-Soeterboek en H. van Loo, waarin hij in 27 bladzijden het abominabele werk van deze raadsheren in meerdere arresten in de zaak V.N.I. Enschede B.V./R.T.B. Hofs aan de kaak stelt. Daarbij heeft hij aangegeven, dat hij zijn wraking heeft ingesteld op grond van wetsartikel 36 Rv. en op grond van objectieve aspecten.

Lees meer: Onmiddellijke schorsing dreigt voor advocaat Meindert Stelling

Minder rechtszaken door hogere griffierechten

14 april 2014

Het hele artikel in de Telegraaf

Een andere veel effectievere methode om het aantal zaken drastisch te beperken welke reeds veelvuldig door de magistraten is en wordt toegepast, maar buiten het zicht van de politiek blijft, is de volgende:

Wijs een opzettelijk foutief vonnis of arrest, waarbij “de verliezer” dus ook nog eens wordt geconfronteerd met hoge proceskosten, dit vanzelfsprekend uitvoerbaar bij voorraad en te betalen binnen 14 dagen. Het gevolg kan zijn, dat hij deze kosten niet kan betalen en wanneer hij daar wel in slaagt hij in elk geval geen geld meer heeft om in hoger beroep te gaan ter zake het onrechtvaardige vonnis, waarbij van belang is dat hij dan ook nog eens is aangewezen op een dure advocaat.  Tel daarbij de eventuele toestanden met een (fanatieke) gerechtsdeurwaarder met alle stress en ellende van dien en de rechtzoekende zal het wel uit zijn hoofd laten om nog een poging te doen alsnog zijn recht te halen, dit ook niet m.b.t. een eventuele andere zaak.

Piet Hein Donner waarschuwt voor wegwerpwetten

4 april 2014

Het hele artikel in de Stentor

Zoals Augustinus zestienhonderd jaar geleden al zei: "neem gerechtigheid weg en wat is de overheid anders dan een grote roversbende."
Hetzelfde geldt natuurlijk als rechters wetten niet of bewust verkeerd toepassen, en daar geen enkele controle op is.